Az amerikai iparvállalatok tudományos-műszaki könyvtárainak állománygyarapítási tendenciái

Nagy László

Absztrakt


KÖNYVTÁRAK - KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG

KLESUK, Sz. E.: Osznovnüe tendencii formirovanija fondov naucsno-tehnicseszkih bibliotek amerikan-szkih firm. = Naucsnüe i Tehnicseszkie Biblioteki SZSZSZR. 1979. 9. sz. p. 31-34.


Full Text:

PDF