A TIGIT/INSPEC szolgáltatás propagandaakciójának értékelése

Roboz Péter

Absztrakt


A szerző ismerteti az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ TIGIT számítógépes információszolgáltatásainak propagálását célzó, 1978-ban elkezdett akciót. Ennek kettős célkitűzése volt: minél több új felhasználó bevonása, és a felhasználók típusainak, ill. témáik jellegének felmérése. A propagandaakció egyik fő jellemzője, hogy a TIGIT szolgáltatások három hónapig ingyen vehetők igénybe. A TIGIT rendszer rövid áttekintése után a cikk ismerteti az akció szervezését, lebonyolítását, amit az INSPEC adatbázis vonatkozásában az eredmények mennyiségi és minőségi értékelése követ. Adatokat ismertet a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számáról, valamint az alapkutatási, alkalmazott kutatási és műszaki fejlesztési jellegű témákra vonatkozó információkat igénylő felhasználók megoszlásáról.

Full Text:

PDF