Egy jó szabvány hibáiról

Domanovszky Ákos

Absztrakt


A könyvek bibliográfiai leírásának új magyar szabványa (MSZ 3424/1-78) általában sikerültnek mondható, de nem mentes a hibáktól sem. E cikk csak e hibák vizsgálatával foglalkozik, megkülönböztetve őket aszerint, hogy az ISBD/M/ elhibázott rendelkezéseinek mechanikus vagy módosított átvételében gyökereznek-e, vagy pedig attól teljesen függetlenül keletkeztek. Az ISBD/M/-nek a forrásindikációra és a forrásrangsorra vonatkozó hibáit a magyar szabvány csupán átveszi, de egy túlnyomórészt elhibázott, terjedelmes forrástilalmi előírás megszerkesztésével már túltesz a minta hibáin.

Full Text:

PDF