A szovjet tudományos-műszaki információs rendszer fejlődésének perspektíváiról

Futala Tibor

Absztrakt


PROGNOSZTIKA

MIHAJLOV, A.I.: Ob osznovnüh napravlenijah razvitija szisztemü naucsno-tehnicseszkoj informacii v sztrane. = Naucsno-Tehnicseszkaja Informacija. 1. sor. 4. sz. 1980. p. 1-7.


Full Text:

PDF