Polihisztornak kell-e lennie egy szakkönyvtári dokumentátornak?

Ékes Ildikó

Absztrakt


A cikk több oldalról mutatja be a dokumentátor felelősségét szakterülete anyanyelvi terminológiájának fejlődésében. Gyakran a dokumentátor az, aki első ízben találkozik az új fogalmakkal és kifejezésekkel, amelyeket vagy fordítatlanul kell anyanyelvébe átvinnie, vagy úgy lefordítania, hogy az újonnan képzett fogalmak egyszersmind kompatibilisek legyenek a más nyelvterületeken használt, de korántsem mindig azonosan képzett megfelelőikkel.

Full Text:

PDF