Az információcsere néhány kritériumáról. Az EUSIDIC bledi konferenciája (1980. szeptember 23-26.) kapcsán

Rózsa György

Absztrakt


A cikk bemutatja az EUSIDIC fő céljait és feladatait, összefoglalja az 1980-as bledi jubileumi konferenciája előadásait és ismerteti a szerző személyes álláspontját a nemzetközi információcserében való magyar részvétel lehetőségeiről.

Full Text:

PDF