A szabványok mint információhordozók

Palágyi Gábor

Absztrakt


Az információhordozók között speciális helyet foglalnak el a szabványok. Természetüknél fogva fogalmazásuk tömör, lényegretörő. Műszaki tapasztalatokból kikristályosodott követelményrendszereket tartalmaznak. A napi termelési feladatok megfelelő szintű ellátását, a piackutatást, a tervezést egyaránt segítik.

Full Text:

PDF