A szabadalmi információ gépesítésének néhány sajátos szempontjáról

Kincses István

Absztrakt


A szerző ismerteti a különféle szempontú szabadalomkutatási folyamatokat, és megállapítja, hogy az esetek többségében a gépi keresést nagy mennyiségű manuális kutatásnak kell követnie. A szabadalmi információkeresés lehetőségeit tárgyalva röviden bemutatja a KGST-országok Nemzetközi Szabadalmi Információs Rendszerét, a DERWENT rendszert és a Nemzetközi Szabadalmi Dokumentációs Központot, az INPADOC-ot.

Full Text:

PDF