Az olvasó- és dokumentumforgalom trendjei a szakkönyvtárakban (1970-1978), különös tekintettel a helyi jellegű szakkönyvtárakra

N. Nagy Katalin

Absztrakt


A cikk az 1970., 1974. és 1978. évi statisztikai adatszolgáltatás alapján értékeli a kiemelt (országos hatókörű) és a helyi szakkönyvtárak olvasólétszámának, dokumentumforgalmának és nemzetközi kiadványcseréjének alakulását. A kapott adatokból - mindenekelőtt a könyvtárközi kölcsönzés adataiból - az a következtetés vonható le, hogy a kiemelt és helyi szakkönyvtáraknak a jövőben jobban kell kooperálniuk, „tudniuk egymásról".

Full Text:

PDF