Az UAP és a magyar könyvtárak

N. Rácz Aranka

Absztrakt


A cikk az UAP (Universal Availability of Publications) nézőpontjából teszi mérlegre a magyar könyvtári rendszer szervezetének és szervezettségének különféle oldalait (együttműködés, állománygyarapítási trendek, a hazai szakirodalom nemzeti bibliográfiai feltártsága és a központi katalógusokban való szereplése, a könyvtárközi kölcsönzés helyzete). Megállapítja, hogy a fejlődés jó irányban halad, de még alapvető feladatokat kell megoldani az UAP program célkitűzéseinek hazai elérése érdekében.

Full Text:

PDF