Gondolatok az információgazdálkodásról (néhány vállalati műszaki könyvtár információgazdálkodásának, valamint a megtevő információs szolgáltatások kihasználtságának tükrében)

Alkonyi István

Absztrakt


A szerző a tanulmány első részében a magyarországi vállalati műszaki könyvtárak információgazdálkodása elmúlt tíz évének összefoglalására tesz kísérletet. Ezt követően a jelenlegi állapotokat tárgyalja, nevezetesen ismerteti a működő számítógépes információszolgáltatásokat és kritika tárgyává teszi a számítógépek elégtelen kihasználtságát. Végül a már meglevő, de kihasználatlan lehetőségek kiaknázását sürgeti.

Full Text:

PDF