Az elektronikus kötelespéldányok könyvtári szolgáltatása

Dancs Szabolcs

Absztrakt


A számítógépes állomány formájában megjelenő, non-print kiadványok könyvtári forgalmazása és kölcsönzése összetett feladat. Jelen írás a témának egy szűkebb szegmensével kíván foglalkozni, jelesül a dokumentumtípusok egy jól körülhatárolt köre, a nem fizikai hordozón megjelent, távoli hozzáférésű vagy letölthető (online) kiadványok, mindenekelőtt az elektronikus könyvek és folyóiratok kötelespéldányainak könyvtári szolgáltatásával. A kérdésnek – egymással összefüggésben álló – jogi és műszaki aspektusai egyaránt vannak; ezúttal az előbbieket igyekszem górcső alá venni.Tárgyszavak


kötelespéldány-szolgáltatás; elektronikus dokumentum; online üzemmód

Full Text:

PDF