Mit nyújt a Dialog rendszer a felhasználónak? Egy szilikátipari téma szakirodalmának elemzése

Kotsis Leventéné, Egyházi Tiborné, Dömötör Lajosné

Absztrakt


A cikk egy, a Veszprémi Vegyipari Egyetem Központi Könyvtára által az amerikai Dialog adatbázisszolgáltató vállalat CA SEARCH adatbázisában végzett online keresés-sorozat eredményeit elemzi, A keresés egy szilikátipari téma szakirodalmának feltérképezésére irányult, s eredményei arról győztek meg, hogy az adott téma szakirodalma összefüggéseinek ilyen mélységű feltárása hagyományos módszerrel nem lett volna lehetséges.

Full Text:

PDF