Egy fedél alatt. Integrációs megközelítés a fejlődő országok információellátásnak tervezésében

Rózsa György

Absztrakt


A fejlődő országok a lehetőségek és az ezek realizálásához szükséges szakképzett munkaerőkapacitás összevetése esetén jelenleg képletesen inkább a dinosaurushoz hasonlítanak (nagy test, kicsi fej), mintsem Ganesához (kicsi test, hatalmas fej). A jelenlegi helyzet megváltoztatásában az oktatásé a főszerep. Ehhez szervesen kapcsolódik a könyvtári-információs ellátás biztosítása. A fejlett országok szakosított intézményrendszerének lemásolása azonban többnyire nem célszerű, mégha az ENSZ szervezetek finanszírozta akciók ebbe az irányba viszik is a fejlődést. A helyi feltételek szempontjából reálisabb olcsóbb és hatékonyabb működést ígérő - egy-egy integrált intézmény létrehozását javasolni. Ebbe az „egy fedél alatt működő" intézménybe egyként belefér a nemzeti nyelvű könyv- és folyóiratkiadás gondozása, a nemzeti könyvtári, levéltári és információs központi feladatkör.

Full Text:

PDF