A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás harminc éve (2. Rész). Huszonegy év a ma is véglegesnek tekintett címen

Futala Tibor

Absztrakt


Amióta a TMT jelenlegi címét felvette (1963 óta) még következetesebben szolgálja az ország fejlett információs infrastruktúrájának megteremtését és továbbfejlesztését. A lap cikkeire jellemző a problémák egységes elvű (információtudományi) megközelítése és komplex tárgyalásmódja. Különös érdemei vannak a lapnak a korszerű technikák és technológiák (számítógépesítés, online-szolgáltatások) propagálásában és elterjesztésében. Sikeres erőfeszítéseket tesz a hazai helyzet és a külföldi eredmények folyamatos és módszeres szembesítésére. A TMT huszonegy év alatt 758 tanulmányt-cikket tett közzé. Kilenc évig élt elődjével együtt 1232-t. A visszaemlékezés szerzője a lap történetét a szerkesztőségi célkitűzések realizálódása és a közzétett publikációk tartalmi megoszlása szempontjából vizsgálja. Külön fejezetet szentel a lap életében bekövetkezett változások leírásának.

Full Text:

PDF