Starthelyzetben a cseh nemzeti bibliográfia számítógépesített könyvbibliográfiája

Futala Tibor

Absztrakt


REFERÁTUMOK

GELTNEROVÁ, I.: Automatizovany systém ceské knizní národni bibliografie - prvy krok k automatizaci knihovnicko-bibliografickych cinnosti v jednotné soustavé knihoven CSR. - Technická knihovna, 1984. 28. köt. 3. sz. p. 74-77.


Full Text:

PDF