Viewdata és az információs társadalom

Brückner Huba

Absztrakt


KÖNYVISMERTETÉSEK

MARTIN, J.: Viewdata and the information society. Englewood Cliffs, N. J., Prentic-Hall, Inc. 1982. 293 p.


Full Text:

PDF