Videotex, teletext = teledata, képújság. Tömegméretű elektronikus információs rendszerek

Brückner Huba

Absztrakt


A híradástechnika és a számítástechnika együttes alkalmazásával két új tömegméretű elektronikus információs rendszer jelent meg, az egyirányú információszolgáltatást nyújtó teletext és a kétirányú párbeszédes videotex. Az alapvető rendszertechnikai jellemzők és a szabványosítási törekvések ismertetésén túl a cikk bemutatja a főbb alkalmazási területeket, köztük az online információs rendszerek és a videotex kapcsolatát. E területen néhány alkalmazást részletesebben is ismertet.

Full Text:

PDF