Hétköznapi számvetés a centenáriumon; az Országos Műszaki Könyvtár eredményei, gondjai, tervei

Futala Tibor

Absztrakt


A centenáriumát ünneplő Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) legrégibb szervezeti egysége az Országos Műszaki Könyvtár (OMK). A szerző bemutatja az OMK helyét a hazai könyvtárak között. Ismerteti állománygyarapítási törekvéseit (az 1982. évi gyarapodás 67 ezer egység), raktározási helyzetét és katalógusait. A könyvtár nyilvános szolgáltatásaival kapcsolatban közli a könyvtári forgalmat jellemző legfontosabb adatokat. Az OMK központi katalógus-funkciók vállalásával, a kisebb könyvtárakból kivont állomány újraelosztásának előkészítésével az országos könyvtárügyi feladatok megoldásába is bekapcsolódik. Katalógus-kiadványainak előállításában gyakran támaszkodik a számítógépre. A közeljövőben mind általánosabbá válik állományában a mikrofilmlap, katalógusait pedig COM technikával fogja előállítani.

Full Text:

PDF