Egy évszázad a műszaki haladás szolgálatában

Benedek Jenő

Absztrakt


A cikk az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) fennállásának századik évfordulója alkalmából áttekinti az intézmény történetét. Ennek keretében bemutatja az 1883 júniusában megnyílt Technológiai Iparmúzeumot és könyvtárát, a két világháború közötti időszakot, az Országos Találmányi Hivatal dokumentációs és tájékoztatási osztályából létrejött önálló Műszaki Dokumentációs Központot, majd ismerteti az 1950-es évek elején kezdődő korszak jellemző eseményeit, így az 1952-ben az Országos Műszaki Könyvtár (OMK), majd 1961-ben az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMKDK) megalakulását és tevékenységét. A szerző végül az 1980-ban kezdődő és napjainkban is tartó fejlődési szakaszt tárgyalja, amelyhez 1982. január 1-től már az OMIKK neve fűződik.

Full Text:

PDF