Lengyel szerzők publikációi a külföldi adatbázisokban (CAC, INSPEC, SCI)

Futala Tibor

Absztrakt


STEFANIAK, B.: Publikacje autorów polskich w zagranieznyeh bazach danych (CAC, INSPEC, SCI). = Aktualne Problemy Informacjii Dokumentacji, 26. köt. 3. sz. 1981. p. 3-8.


Full Text:

PDF