A társadalomtudományi információ és dokumentáció hálózati munkájának problémái és perspektívái Magyarországon

Rózsa György

Absztrakt


A cikk a magyarországi társadalomtudományi tájékoztatás és dokumentáció hálózatba szervezésének előzményeit, majd a 70-es évek első felében érvényesülő, a hálózati együttműködés ellen szófó okokat tárgyalja. A 70-es évek második felében létrehozott Társadalomtudományi Információs Munkacsoport az együttműködést már az érdekeltség elve alapján szorgalmazza; kezdeményezését, amely szerint a társadalomtudományi tájékoztatás és dokumentáció hálózatba szervezését a számítógépes szakirodalmi feldolgozásra kell alapozni, az érdekelt intézmények pozitívan fogadták.

Full Text:

PDF