A magyar nyelvű műszaki referáló folyóiratok jövője és fejlesztésük útjai 2. A referáló folyóiratok tökéletesítése; az OMIKK szakirodalmi tájékoztatói

Vajda Erik

Absztrakt


A TMT 30. köt. 1-2. sz. 1983. februári füzetében megjelent cikk folytatása (p. 13-21.). Együttműködés a szervezetileg és technikailag felkészült, széles körű tematikája révén a szóródott irodalom számbavételére is alkalmas központi információs intézmény (az OMIKK) és a felhasználók igényeit jól ismerő, az adott szakterületen speciálisan felkészült szakágazati információs intézmények között a referáló folyóiratok közös szerkesztésében és kiadásában. Az együttműködés formái. A referáló folyóiratok tematikájának korszerűsítése és elhatárolása. A referált dokumentumbázis kiterjesztése minden hozzáférhető dokumentumfaj tára. Szerkezeti tökéletesítés: utalások, füzetenkénti tárgymutató és dokumentumfajtánkénti speciális mutatók. A felhasználást segítő megoldások: használati útmutatók és minták; a referált primer dokumentumok kölcsönzésének, másolásának és fordításának igénylésére szolgáló olvasószolgálati kártyák. Tervek a további együttműködésre, a minőség javítására, géppel olvasható referátum-adatbázis létrehozására, valamint a referáló folyóiratok géppel segített szerkesztésére.

Full Text:

PDF