Számítógép az információszerzésben. Egy nagyvállalat tapasztalatai

Polniczky Lipótné, Söpteiné Farkas Mariann

Absztrakt


A cikk a fűzfői Nitrokémia Ipartelepek műszaki könyvtára által a Dialog online-szolgáltató rendszer útján 1982 májusa és 1983 októbere között végzett, 56 témára irányuló szakirodalmi információkereséseket elemzi és értékeli, kitérve a felhasználók vállalaton belüli megoszlására is.

Full Text:

PDF