Műszaki tájékoztatás a technológia-transzfer előkészítésére

Hoványi Gábor

Absztrakt


A sikeres és hatékony technológia-transzfer a magyar népgazdaságban napirenden szereplő kívánalom. A vele kapcsolatos döntések előkészítésében integráns szerepet játszik az információs munka. A szerző ezt a tényt sajátos, a transzfert magát és annak egyes tényezőihez kapcsolódó információs munkát egyaránt felölelő modellen teszi szemléletessé. Ezt követően a modell egyes tényezőit vizsgálja meg azok információellátási igényei nézőpontjából, majd következtetésként leírja a technológia-transzfer szolgálatában álló információs munka legfontosabb jellemzőit.

Full Text:

PDF