A KSH Könyvtár társadalomtudományi hivatkozásgyűjtő adatbázisa, a Mathias

Rózsa Dávid, Lencsés Ákos

Absztrakt


Az elmúlt évtizedekben a tudományos teljesítmény mérésének egyik legelismertebb mutatója a (független) hivatkozások számba vétele és ezek osztályozása lett. Nemzetközi szinten, különösen a természettudományokban a hivatkozások kereshetőségét elektronikus adatbázisok segítségével igyekeznek megoldani. Ezek közül a legismertebb a Web of Science (WoS) és a Scopus, amely egyes, az angol nyelvű publikációkat megkövetelő szakterületeken hazai vonatkozásban is kiválóan alkalmazható. Az inkább magyar nyelvű közleményeket előállító tudományterületek munkatársai ma még azzal a problémával szembesülnek, hogy jóformán csak „lapozgatós” módszerrel tudják a rájuk vonatkozó hivatkozásokat visszakeresni. A tudományos teljesítmény értékeléséhez ugyanakkor a társadalomtudományok területén is elengedhetetlenül hozzátartozik a hivatkozásgyűjtés. Cikkünkben hazánk első működő, szolgáltatásra kész hivatkozásgyűjtő adatbázisának létrehozásáról, a fejlesztés során felmerült problémákról számolunk be.


Tárgyszavak


szakkönyvtár; hivatkozásmérés; bibliometria; társadalomtudomány; Magyarország

Full Text:

PDF