Digitális múzeum

Bánki Zsolt István

Absztrakt


Az információtechnológiai eszközpark folyamatos fejlődése új feladatok elé állítja a kulturális örökség megőrzésével és közvetítésével foglalkozó intézményeket. Ezek a változások egyaránt kihívásokat jelentenek a közgyűjteményi szféra különböző intézménytípusai számára. A tanulmány egy múzeumi példán keresztül azt kívánja szemléltetni, hogy a múzeumok mint információközvetítéssel foglalkozó intézmények, milyen releváns utat választhatnak elektronikus szolgáltatásaik koherens rendszerré szervezésére.

Full Text:

PDF