E-learning könyvtár: a fogalom és a megvalósítás

Czeglédi László

Absztrakt


A könyvtár és az oktatás kapcsolata az elmúlt évszázadokban sokat változott, alakult, de mindig létezett közöttük szorosabb, némelykor pedig távolságtartó, laza kötelék. A jelenkor tendenciái azt mutatják, hogy ez a kapcsolat egyre szorosabbra fonódik, és az oktatási formák módosulásával, az IKT eszközök terjedésével a folyamat a könyvtárak részéről sürgős és alapvető változásokat igényel. A könyvtáraknak fel kell vállalni olyan feladatokat is, amelyek számukra esetleg szokatlanok, vagy a könyvtári környezetben még idegenek, de nem ismeretlenek. Az egyik ilyen fontos feladat az egyre inkább teret nyerő e-learning képzésmenedzsment-rendszerek aktív támogatása. Ennek kérdései részben még kiforratlanok. Kidolgozásukra, finomításukra számos kutató keresi az optimális megoldásokat, válaszokat világszerte.

Full Text:

PDF