Mi újság a MOKKA háza táján? Megújult az országos dokumentumellátási rendszer

Bánkeszi Katalin, Czoboly Miklós, Dávid Boglárka, Koltay Klára, Szabó Mihály

Absztrakt


A TÁMOP források felhasználásával – két egymással párhuzamosan futó projekt keretében – a dokumentumforgalmazás minden elemét „újraterveztük”: a rekordok fogadásától és feldolgozásától kezdve, a keresések kezelésén át a könyvtárközi kölcsönzés központi adminisztrációjáig. A MOKKA katalógus megújítását az Országos Széchényi Könyvtár irányította, míg az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatását a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának vezetésével alakították egységes, központi rendszerré.

Tárgyszavak


könyvtári katalógus; információszolgáltatás; könyvtárközi kölcsönzés; könyvtári rendszer

Full Text:

PDF