A nemzetközi csere a KSH Könyvtárban

Kerékgyártó Júlia

Absztrakt


A KSH Könyvtár az alapvető nemzetközi társadalomtudományi szakirodalmat legnagyobb részben nemzetközi csere útján szerzi be. Az 1874-es statisztikai törvény alapján már a könyvtár megalapítása után pár évvel elkezdődött a cserekapcsolatok kialakítása a külföldi statisztikai hivatalokkal. Az 1897. évi második statisztikai törvény végrehajtási rendelkezése a hivatal saját a hatáskörébe utalta a cserepéldányok számának megállapítását. A cserepartnerek száma folyamatosan bővült az évek folyamán, és ennek köszönhető, hogy statisztikai állományunk európai viszonylatban nézve is kiemelkedő.


Tárgyszavak


szakkönyvtár; gyűjteményszervezés

Full Text:

PDF