Google vs. ETO

Prokné Palik Mária

Absztrakt


Ha tájékozódni szeretnénk valamely kérdésben, kézenfekvőnek látszik a weben utánanézni az információknak. A weben a különféle keresők révén könnyen és gyorsan kapunk eredményt. Ám, hogy mi marad rejtve előttünk azt nehéz észrevenni. A könyvtári dokumentumok gazdag állományában az információkereső nyelvek, a tezaurusz és az Egyetemes Tizedes Osztályozás segítségével találjuk meg a keresett dokumentumokat. Ezért nekünk, könyvtárosoknak harcolnunk kell az ETO szellemének és betűjének pontos megjelenítéséért az online katalógusban. A BME OMIKK katalógusának fejlesztéseként Marton József egy olyan keresési módszert dolgozott ki, amely lehetővé teszi az ETO szemantikailag önálló részjelzetei szerinti keresést is. Válaszolni szeretnénk Cserbák András kollégánk több évvel korábbi kérdésére: Milyen szerepük lehet az ETO-jelzeteknek a Google által uralt világban?


Tárgyszavak


Információkeresés; Egyetemes Tizedes Osztályozás; ETO-jelzet; elemzés

Full Text:

PDF