Infopult – a tudás nyitott kapuja a Cseh Köztársaságban

Prókai Margit

Absztrakt


KVÍTEK, Martin: Infopult – brána vědomostí otevřená. = Čtenář, 57. köt. 6. sz. 2005. p. 187–188.

Full Text:

PDF