A könyvtárosok jövője: a könyvtárosképzés jövője

Bartos Éva

Absztrakt


Ebben az axióma tömörségű megállapításban a szintagmák felcserélhetők – az axióma igazsága azonban megkérdőjelezhetetlen, ez tükröződik a nyelvtani struktúrában is. Mindegy, hogy melyiket tekintjük az alanyi vagy az állítmányi résznek, olyannyira egymás feltétele a két fogalom. A piacképes munkaerő, a jól képzett alkalmazott, a szakmailag és emberileg hiteles szolgáltató partner – fogalmazzuk bárhogy a könyvtáros szerepkörét, valamennyi kitételben benne rejlik a megfelelő szakmai felkészültség követelménye, összekapcsolódva a személyben rejlő belső energiák, képességek mozgósításának lehetőségével. Ez ma még nem mindenütt és nem minden esetben a valóság, sokkal inkább figyelmeztetés. Hogy a nyelvtani analógiánál maradjunk, ez még nem mindig egyértelmű kijelentő, hanem esetenként felszólító mondat. A humán erőforrás jelentősége az élet minden területén, így az információkezelés területén is felértékelődött – furcsa módon éppen a világméretű automatizáció megvalósulási folyamatával egyidejűleg.

Full Text:

PDF