Kompetenciafejlesztés az információs társadalomban

Frank Róza

Absztrakt


A számítógép önmagában a mennyiségi feladatok megoldására képes, a minőség csak az emberi tudás, tapasztalat, képességek és készségek révén valósulhat meg. A munkaerőpiacon egyre kevésbé keresik a speciális tudással rendelkező szakembereket, inkább azokat, akik hajlandók arra, hogy új ismereteket és készségeket, kompetenciákat szerezzenek. Ezek közé tartozik az önálló információszerzés készsége, az információs kompetencia. Megszerzésének egyik eszköze az önálló tanulást lehetővé tevő távoktatás, másik eszköze pedig a könyvtárak által szervezett tanfolyamok. Az ismertetett kutatás e két eszköz hatékonyságát bizonyítja.

Full Text:

PDF