Az Erdélyi Digitális Adattár

Bitay Enikő

Absztrakt


„Mi lesz sorsa íróasztalomban fél század alatt halomra gyűlt száz és ezer írásnak, oklevélnek, apró följegyzéseknek s félbeszerbe levő töredék munkának és munkaanyagnak, ebben a mozgalmas és változó sorsú s feledni hamar képes világban − nem tudom”2 – kérdezte Jakab Elek 1890-ben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek (EME) megalakulása óta az a küldetése, hogy gyűjtse, átmentse, megőrizze és kutathatóvá tegye a magyar nemzeti örökséghez tartozó tudományos és kulturális értékeket. A változatlan célokhoz mára két további társult: mindezen értékek a legmodernebb eszközökkel legyenek feldolgozva és váljanak hozzáférhetővé a nemzetközi kutatás számára is. Így született meg a digitális adattár gondolata.


Tárgyszavak


repozitórium; Erdély; szoftver; múzeumi gyűjtemény; levéltári irat; dokumentumgyűjtemény

Full Text:

PDF