Európai tudománymetriai modellek az orvos- és egészségtudományi publikációs tevékenység értékeléséhez

Jehoda Imola

Absztrakt


A több mint ötven éve kidolgozott – a tudományos publikációs teljesítmény megítélésében világszerte általánossá vált – impaktfaktor-számítási modell már a kezdetektől megosztotta a tudományos világot. Azóta számos újabb elmélet és értékelési modell született, amelyek többségének célja egy adott régió, szakterület, nyelvterület sajátosságainak figyelembevételével a „Thomson Scientific” modell finomítása, kedvezőbb, az esélyegyenlőséget tükröző mérőszám kidolgozása az érintett kutatói közösségek számára. Az alternatív modellek közül kettőt mutatunk be részletesebben, mivel szakterületileg mindkét modell az orvos- és egészségtudományi publikációs tevékenységhez kapcsolódik. Az egyik, az „Index Copernicus” magyar szakterületi folyóiratokat is értékel, míg a másik, az „Euro-Factor” elsősorban a bővítés előtti európai uniós tagországok szakterületi folyóiratait értékeli. Az Euro-Factor megalkotását az az európai uniós adat is indokolja, amely kimutatja, hogy az Európai Unió bővítése után a 25 tagországban megjelent publikációk száma meghaladja az Egyesült Államokban közzétettekét. A két, egymáshoz sokban hasonlító modell erősségeinek felhasználásával elkészülhetne az egységes európai értékelési modell és mérőszám.

Full Text:

PDF