TudásKincstár

Árkossy Csaba

Absztrakt


A TudásKincstár olyan sokfunkciós információkezelő rendszer, amely különböző adatbá-zisok logikailag egységesített lekérdezését, az adatbázis-tartalmak gyors, tájékozódó célú megtekintését, végül az adatbázis-tartalmakból új tudástermékek szerkesztését teszi lehetővé. A szerző és munkatársai a hagyományos adatbázis-fogalmakon túlmutató, új szolgál-tatásokat nyújtó rendszert fejlesztettek ki. A rendszer kísérleti szinten a BME OMIKK-ban működik, felhasználva a „Műszaki-Gazdasági Információs Kiadványok” sorozat „Nemzetközi Marketing” és "Vállalatirányítás" c. kiadványaiból három év anyagát.

Full Text:

PDF