Az XML filológiai alkalmazása

Dancs Szabolcs

Absztrakt


Ma már nem jelent forradalmi újdonságot a dokumentumfeldolgozásban a jelölőnyelvek használata. Ezt támasztja alá, hogy a magyar szaksajtóban napvilágot látott nem egy cikk foglalkozik e kérdéssel (például: Salgáné Medveczki Mária; Bíró Szabolcs). Az XML megjelenése olyan eszközt adott a szakemberek kezébe, amely a szövegfeldolgozások munkafolyamatában történő alkalmazása révén nagymértékben növeli a dokumentumok metaadatok általi visszakereshetőségét. Hogy mindezeken túl a tudományos – filológiai: irodalomtörténeti, nyelvészeti – kutatások is hasznát látják a módszertan ilyetén megújhodásának, az alábbiakban felvázolt példa is alátámasztja.

Full Text:

PDF