Az internethasználók információszerzésének összefüggései -egy szlovákiai kutatás eredményei

Prókai Margit

Absztrakt


RANKOV, Pavol: Kontexty informacného správania pouzívatel'ov internetu: vysledky vyskumu. = Kniznica, 5. köt. 10. sz. 2004. p. 443-445.

Full Text:

PDF