Esélyteremtés, hozzáférés, minőségi szolgáltatások: félidőben a hazai könyvtárügy stratégiája

Skaliczki Judit

Absztrakt


A könyvtárügy 2003-2007 közötti stratégiai ciklusa a félidejéhez ért. Érdemes számot adni arról, hogy eddig mi teljesült belőle. A hangsúly az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés növelésén, a fogyatékkal élők könyvtári ellátásának támogatásán, a földrajzilag hátrányos helyzetűek (a kistelepüléseken élők) ellátásának és a könyvtári minőségügynek a javításán volt. Az EU-konform fejlesztések célja a könyvtárhasználó magasabb színvonalú kiszolgálása.

Full Text:

PDF