A Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály létrejötte

Mosoniné Fried Judit, Soós Sándor

Absztrakt


Az MTA 182. közgyűlésén hozott határozatnak megfelelően 2012. január 1-jétől az MTA Könyvtára lett az MTA Kutatásszervezési Intézet általános jogutódja. A tudományelemzési és tudománypolitikai profilt a volt intézeti munkatársak egy részéből megalakult Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály (TTO) vette át. A tevékenység elemei: tudománymetriai kutatások, módszertani fejlesztések; régiók, országok, intézmények, egyének tudományos publikációs adatainak sok szempontú feldolgozása, elemzése; bibliometriai szolgáltatások; tudományszociológiai vizsgálatok. Tudománytörténeti érdekesség, hogy az első hazai tudománymetriai műhely, a nemzetközi hírű Budapesti Tudománymetriai Iskola is az MTA Könyvtárában jött létre az 1970-es évek második felében, Braun Tibor és Ruff Imre kezdeményezésére.


Tárgyszavak


bibliometria; tudománypolitika; tudományszervezés; tudományszociológia

Full Text:

PDF