Bemutatjuk a Lukács Archívumot

Székely Mária

Absztrakt


A Lukács Archívum (LAK) a pesti Duna-part egyik, pompás lépcsőháza miatt a látogatók által igencsak megcsodált Bauhaus-épületének ötödik emeletén, Lukács György egykori lakásán található. Megalakulása, amelyre lényegében mindjárt a filozófus halála után sor került, a korabeli felsőbbség egy – Lukács hírnevét akceptáló – nagyvonalú döntésének köszönhető, valamint annak, hogy a filozófus 1971-ben bekövetkezett halálakor könyvtára és kéziratos hagyatéka végrendeletének megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tulajdonába került.


Tárgyszavak


tudományos könyvtár; különgyűjtemény; kézirathagyaték; kéziratos levél

Full Text:

PDF