Szolgáltatásaink láncolata – belső szolgáltatások rendszere

Jaksa Józsefné, Gáspárné Monostori Judit, Naszádos Edit, Csóré László

Absztrakt


A könyvtári munkafolyamatok minden egyes eleme leírható szolgáltatásként is, hiszen az egymásra épülő feladatok ellátásával, bár nem közvetlenül a felhasználónak, de szolgáltatást nyújt. Egymás munkáját segítve, egyik osztály előkészíti a másik osztály munkáját, kialakítva így a belső szolgáltatások rendszerét, aminek értelmében a könyvtáron belül mindenki szolgáltatást nyújt. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szolgáltatási láncolat minden pontján minőségi szolgáltatást nyújtsunk, hiszen csak így érhető el, hogy a láncolat végén a felhasználó is minőségi szolgáltatáshoz jusson. A belső szolgáltatások rendszere a gyűjteményszervezés, a gyűjteményfeltárás és az informatika feladatrendszerét kapcsolja egybe.

Tárgyszavak


tudományos könyvtár; kulturális szolgáltatás; gyűjteményszervezés; könyvtári feldolgozás; könyvtári informatika

Full Text:

PDF