Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztikai adatok tükrében

Borbély Mária

Absztrakt


A könyvtárak szerepvállalása a digitális írástudás elmélyítésében, a digitális műveltség szélesítésében erős társadalmi beágyazottságuknak és kiterjedt rendszerüknek köszönhetően egyértelmű. A digitális jártasságok szintje és mértéke folyamatosan változik, a témában való eligazodáshoz nagy szükség van megbízható statisztikai adatokra. A tanulmány az Eurostat jelentései és adatsorai alapján vizsgálja hazánk és az EU27-ek digitális kompetenciáit.

Tárgyszavak


információs társadalom; digitális technika; technikai kultúra; információs műveltség; statisztikai adatközlés

Full Text:

PDF