A hosszú távú megőrzés szabványos útja (és a Rosetta rendszer példája)

Dancs Szabolcs

Absztrakt


Egy nemzeti könyvtár számára megkerülhetetlen, hogy foglalkozzon a digitális megőrzés problematikájával. Az Országos Széchényi Könyvtár kötelezettségei emellett a könyvtári szabványosítás területére is kiterjednek. E két terület találkozásából természetes módon adódik az igény, hogy végiggondoljuk a digitális tartalmak hosszú távú megőrzésének szabványos útját.

Tárgyszavak


digitális archívum, könyvtárügy; szabvány, metaadat

Full Text:

PDF