Könyvtárak és információs szervezetek bibliológiai összefüggésben

Rózsa György

Absztrakt


A művelődés kontinuitásának egyik legfőbb biztosítéka a tudományos nagykönyvtár, s mint ilyennek, neki van a legtöbb mondanivalója a jövő számára is. A tudományos nagykönyvtárban a korszerű kommunikációs technológia és az ismeretek feltárása harmonikusan kombinálódhat, ha a bibliológia mint az írással és az írásos dokumentummal foglalkozó diszciplinák szintézise össze tudja kapcsolni, általánosítani tudja az ott folyó, más-más, nevezetesen könyvtártudományi, információ és történelem központú kutalásokal. illetve ha ezek szemléleti féloldalasságait akként tudja közönbösíteni, hogy egyrészt szolgáltatáscentrikussá, másrészt pedig a művelődés kontinuitását kimutatóvá szervezi őket. Midennek a jövő "szabadidő-társadalmának" előkészítésében jelentős elméleti és gyakorlati haszna volna.

Full Text:

PDF