Az "online" sem csodaszer — A számítógépes szakirodalmi információkeresés csapdái

Roboz Péter

Absztrakt


A szerző az online információkeresés hatékonyságának védelme érdekében ezúttal a szakirodalmi adatbázisok online keresésének egyes buktatóira, csapdáira hívja fel a figyelmet. A csapdák egy része az online keresendő témák alkalmatlanságával kapcsolatosak, más részük terminológiai hiányosságokkal, ill. a rendszer lehetőségeinek és korlátainak nem kellő ismeretével kapcsolatosak. Az online kereshető adatbázisoknak és keresési rendszereknek vannak olyan hiányosságai, amelyeket tudomásul kell venni. A csapdák elkerülése mindaddig, amíg a számítógépes információkeresés fejlesztése ki nem küszöböli a jelenlegi korlátokat, csak úgy lehetséges, ha a felhasználókat már tanulmányaik során felkészítjük a számítógépes irodalomkutatás ismereteire és hatékony alkalmazására.

Full Text:

PDF