Az eszperantó nyelven megjelent művek legnagyobb hazai gyűjteménye

Felső Géza

Absztrakt


Magyarországon az eszperantó nyelvű szép- és szakirodalmat a közkönyvtárak nem gyűjtik szisztematikusan és koordináltan. Ezért különös jelentősége van Fajszi Károly magángyűjteményének, amely 6200 könyvet és brosúrát, 2500 évfolyam bekötött folyóiratot, több mint 5000 hiányos folyóiratévfolyamot, rengeteg aprónyomtatványt, kéziratot, fényképet és ezernél több levéltári egységet tartalmaz, s így világviszonylatban is jelentős gyűjteménynek mondható. A gyűjtemény (főként csere útján) rendszeresen gyarapodik, korszerű feldolgozása folyamatban van. E feldolgozó munka egyik terméke a gyűjtemény katalógusa lesz, amelyet az OSZK ad ki. A gyűjtő szándéka szerint e gyűjtemény előbb-utóbb valamelyik hazai könyvtárba kerül.

Full Text:

PDF