A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a 2000. év felé. Gondolatok egy rekonstrukció kapcsán

Rózsa György

Absztrakt


Az 1826-ban alapított Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára integrált típusú tudományos intézmény: az Akadémia történelmi jellegű központi könyvtára, tudományos információs intézete, nemzetközi kiadványcsere és kutatóintézeti könyvtári hálózati központja és levéltára. Ennek a több dimenziós funkciórendszerű könyvtárnak jövőképét körvonalazza a közlemény. Hogyan válnak igényekből szükségletek: ez a folyamat az, ami meghatározza a reális jövőképet. E folyamatot adatokkal alátámasztva mutatja be a közlemény a Könyvtár rekonstrukciójával kapcsolatban. A technikai - építészeti főbb adatokon kívül a művelődéstörténeti és szakirodalmi informatika összekapcsolása, az állomány, a használat, a tájékoztató szolgálat és az alkotóműhely elemzése vezet át az új technológia és a számítógépes program felvázolásához. Függelékben az MTA Könyvtár kiadványtevékenységének 1976-1985. évi bibliográfiája és a Könyvtár munkatársai publikációinak számszerű alakulása 1980-1984. egészíti ki a Könyvtár tevékenységének elemzését.

Full Text:

PDF