Lengyel önkritika: melyek a tudományos-műszaki-gazdasági információs rendszer mostoha kezelésének belső okai?

Futala Tibor

Absztrakt


ZMIGRODZKI, Z.: Formy aktiwizacji dzialanosci w dziedzinie informacji naukowej,  technicznej i ekonomicznej. = Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, 31. köt. 1. sz. 1986. p. 7-12.

Full Text:

PDF